Referat fra FU
1/5/2012

Klik på link for at læse referatet.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Siden sidst
- Forårsløg
- Skolestrukturanalyse
4: Helhedsplanen Borgerinddragelsen
5: Skolevejsanalyse
6: Nyt fra udvalgene
- Foreningernes dag
7: Økonomi
- Fællesrådet
- Mårslet Bladet
8: Nyt til blad og web
9: Eventuelt

link