Referat fra FU
31/5/2012

Klik på Link for at læse referatet.

Dagsorden:
1: Åbent formøde (19:00 - 19:30)
2: Godkendelse af dagsorden
3: Siden sidst
- Temamødet om kommuneplan
- Mødet med Steen B. Andersen
- Skolestrukturanalyse
4: Midtjyske Jernbaner stoppested
5: Nyt fra udvalgene
6: Økonomi
- Fællesrådet
- Mårslet Bladet
7: Nyt til blad og web
8: Eventuelt

link