Referat fra FU
1/7/2012

Dagsorden:
1: Godkendelse af dagsorden
2: Kulturrådmandens besøg
3: Anlægsprogram 2012 - 2013
4: Siden sidst
5: Nyt fra udvalgene
6: Økonomi
Fællesrådet
Mårslet Bladet
7: Nyt til blad og web
8: Eventuelt

Klik på Link for at se referatet.

link