Referat fra FU
3/9/2012

Klik på Link for at se referatet.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
Tema: Evaluering af projektet på Tandervej og Hørretvej.
2: Godkendelse af dagsorden
3: Skoleveje Hørretvej, krydsningen ved Banen
4: Anlægsmødet med kommunen i september
5: Helhedsplanen principper for borgerinddragelse
6: Siden sidst
7: Nyt fra udvalgene
8: Økonomi
Mårslet Bladet
Fællesrådet
9: Nyt til blad og web
10: Eventuelt

link