Referat fra FU
26/9/2012

Klik på Link for at se referatet.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Siden sidst
4: Nyt fra udvalgene. Herunder Foreningernes dag
5: Anlægsmødet med kommunen
6: Økonomi: Fællesrådet. Mårslet Bladet
7: Nyt til blad og web
8: Eventuelt

link