Referat fra FU-møde
30/10/2012

Se referatet ved at klikke på Link.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Siden sidst
4: Nyt fra udvalgene
- Evaluering af Foreningernes dag
5: Økonomi
- Fællesrådet
- Mårslet Bladet
6: Planlægning af repræsentantskabsmødet
7: Nyt til blad og web
8: Eventuelt

link