Referat fra FU møde
14/12/2012

Klik på Link for at se referat fra møde 21. november i Fællesrådets Forretningsudvalg (FU).

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Siden sidst
Møde med Børn og Unge
4: Helhedsplanen Borgerinddragelsen, det videre arbejde
5: Nyt fra udvalgene
6: Økonomi
Fællesrådet
Mårslet Bladet
7: Planlægning af repræsentantskabsmødet
8: Nyt til blad og web
9: Eventuelt

link