Møde om BB-vejen
15/1/2013

10. januar havde kommunens afdeling Trafik & Veje inviteret fællesrådene i den sydlige del af Aarhus Kommune til møde for at informere om status på arbejdet med Bering-Bedervejen.
John Engelbrechtsen (formand for Mårslet Fællesråd) tog noter som kan ses ved at klikke her: maarslet.net/lokalt/arkiv/2013/Noter_BBvej_10012013.pdf.
Af Johns noter fremgår blandt andet:
- at teknikkerne arbejder på en såkaldt 2+1 løsning (to vejbaner i den ene retning og 1 i den anden)
- at der arbejdes med at tilslutningen til større veje skal ske via rundkørsler
- at teknikkerne forventer at have et forslag til tre linjeføringer klar medio 2013. Derefter bliver der en offentlig høring, inden byrådet kan tage stilling til linjeføringen i 2014.
- hvis alt får efter planen, kan vejen åbnes i 2018.

Se også hvad Aarhus Kommune skriver om Bering-Bedervejen:
link

PerH.

link