Referat fra FU møde
7/2/2013

Klik på Link for at se referatet.

DAGSORDEN:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Siden sidst
Det årlige Fællesrådsseminar 27. februar 2013
Forslag om skovrejsning Erhardt Nielsen
4: Nyt fra udvalgene
5: Økonomi, herunder budget 2013
Fællesrådet
Mårslet Bladet
6: Nyt til blad og web
7: Planlægning af repræsentantskabsmødet
8: Eventuelt

link