Referat
16/3/2013

Dagsorden:

1: Åbent formøde
2: Konstituering af FU
3: Oplæg til FUs Forretningsorden for 2013 (genbrug fra 2012, 2011)
4: Fuldmagt til kasseren
5: Opsamling fra repræsentantskabsmødet
6: Sammensætning af udvalg og grupper
7: Siden sidst
8: Mårslet Bladet ny redaktør
9: Økonomi
10: Eventuelt

Klik på Link for at se referatet.

link