Referat fra FU's møde
23/5/2013

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Dialog med repræsentanter fra Grf. Gibernakkernes bestyrelse
4: Sager modtaget siden sidst
5: Foretræde for Byrådets Økonomiudvalg
6: Mårslet Bladet status
7: Nyt fra udvalgene
8: Nyt til Mårslet bladet og web
9: Økonomi
10: Eventuelt

Klik på Link for at se referatet.

link