Referat fra FU's møde
2/9/2013

Klik på link for at se referatet.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Sager modtaget siden sidst
4: Ønsker til anlægsprogrammet
5: Nyt fra udvalgene
6: Nyt til blad og web
7: Økonomi Fællesrådet og Mårslet Bladet
8: Eventuelt

link