Referat fra FU's møde
23/9/2013

Klik på Link for at se referatet.


Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Optagelse af nyt medlem, Boligkontorets afdeling 71
4: Forberedelse anlægsmødet med Trafik og Veje
5: Sager modtaget siden sidst
6: Nyt fra udvalgene
7: Nyt til blad og web
8: Økonomi Fællesrådet og Mårslet Bladet
9: Eventuelt

link