Referat fra FU's møde
17/10/2013

Klik på link for at se referatet.

Dagsorden:
1: Åbent formøde. Åstedsbesigtigelse af stiforhold ved Mølleparken, mødested ved Mølleparken 19. Mødet fortsætter umiddelbart efter i Halhuset
2: Godkendelse af dagsorden
3: Prioritering af ønsker til Anlægsprogrammet 2014
4: Indtryk fra det årlige Fællesrådsmøde med kommunen
5: Indledende forberedelse Repræsentantskabsmøde
6: Sager modtaget siden sidst
7: Nyt fra udvalgene
8: Nyt til blad og web
9: Økonomi Fællesrådet og Mårslet Bladet
10: Eventuelt

link