Referat fra FU's møde
21/11/2013

Klik på Link for at se referatet.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Forberedelse Repræsentantskabsmøde
4: Sager modtaget siden sidst
- Hjertestartere, tilbud om forsøgsordning i Mårslet
5: Nyt fra udvalgene
- Forgængerovergang Midtbyen
- Hastighedsmåling på Tandervej
- Tandervej Bedervej bumpet
6: Nyt til blad og web
7: Økonomi Fællesrådet og Mårslet Bladet
8: Eventuelt

link