Referat fra FU møde
18/3/2014

Dagsorden:
1. Åbent formøde kl. 19 - 19.30
2. Konstituering af FU
3. Sammensætning af udvalg og grupper
4. Oplæg til FUís forretningsorden for 2014
5. Fuldmagt til kasseren
6. Opsamling på repræsentantskabsmødet
7. Borgermøde Spildevandsplan
8. Siden sidst
9. Eventuelt

Klik på link for at se referatet.

link