Referat fra FU møde
2/5/2014

Klik på link for at se referatet.

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Sager siden sidst
a. Møde mellem Fællesråd Aarhus Syd og kommunen om borgerinddragelse Beder Bering vejen
b. Offentligt møde med Aarhus Vand seperatkloakering i Mårslet Syd
c. Møde med kommunen om RULL-projekt i område Oddervej, Mårslet Skole
4. Nyt fra udvalgene
a. Miljø: Borgerinddragelse, høring om anvendelse af arealet ved Mårslet Rensningsanlæg
b. Trafik: Reetablering af Tandervej efter seperatkloakering, ønsker til ændringer
5. Økonomi
a. Mårslet Fællesråd
b. Mårslet Bladet
6. Nyt til blad og web
7. Eventuelt

link