Referat fra FU møde
26/5/2014

Klik på link for at se referatet.

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Helhedsplan debat om indhold
4. Sager siden sidst
a. Henvendelse om hastighed på Langballevej
b. Borgermøde om Højbjerg bibliotek
5. Nyt fra udvalgene
6. Økonomi
a. Mårslet Fællesråd
b. Mårslet Bladet
7. Nyt til blad og web
8. Eventuelt

link