Referat fra FU møde
27/8/2014

Fællesrådets Forretningsudvalg holdt møde 18. august.

Se referatet ved at klikke på Link.

Dagsordenen var:

1. Åbent formøde kl. 19.00 - 19.30.
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning på møde med Anette Poulsen og Steen B. Andersen
4. Omdeling af program for aftenskolen
5. Sager siden sidst
a. Tandervej, orientering om forløb
b. Anlægsprogram 2015
i. Hastighedsdæmpning på Langballevej
ii. Ellemosevej vedligeholdelse / vedligeholdelse
c. Ansøgning om blomsterløg
d. Henvendelse fra Grundejerforeningen Præstegårdsvej, vedligeholdelse af sti
6. Nyt fra udvalgene
7. Nyt til blad og web
8. Eventuelt

link