Referat fra FU møde
26/9/2014

Klik på link for at se referatet.

Dagsorden:
01. Åbent formøde
02. Godkendelse af dagsorden
03. Valg af ny sekretær
04. Helhedsplan og Multihal, status
05. Ønsker til Anlægsprogram 2015
06. Sager siden sidst
..a. Status på etablering af spejderhytte
..b. Bænke i byen v/Lena Henriksen
..c. Arbejdsgruppe om Medborgerskab, status
..d. Vindmøller i Aarhus kommune, orientering
07. Mårslet Egnsarkiv, ansøgning om støtte til udgivelse af bog
08. Nyt fra udvalgene
..a. Udvidelse af 40 km zone Hørretvej
..b. Opfølgning på Skolevejsanalyse
09. Nyt til blad og web
10. Eventuelt

link