Referat fra FU møde
24/2/2015

Klik på Link for at se referatet.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Forberedelse til repræsentantskabsmødet 2015
4: Sager siden sidst
5: Nyt fra udvalgene
6: Nyt til blad og web
7. Eventuelt

link