Referat fra FU møde
1/6/2015

Klik på 'link' nedenfor for at læse referatet.

Dagsorden:
1: Åbent formøde
2: Godkendelse af dagsorden
3: Sager siden sidst
4: Nyt fra udvalgene
5. Regnskab Fællesrådet og Bladet
6: Nyt til blad og web
7. Eventuelt

link