Referat fra FU møde
26/6/2015

Klik på 'link' nedenfor for at læse referatet.

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Sager siden sidst -bl.a.
a. Bomgårdshaven - (har vi et arkiv - og hvor er det ??)
b. Mårslet Multihal (fonden-brugermøder-.m.v.)
c. Kloakering - (går det planmæssigt - problemer?)
4. Nyt fra udvalgene
5. Regnskab - Fællesråd og Bladet
6. Nyt til blad og web
7. Eventuelt

link