Referat fra FU møde
24/9/2015

Klik på 'link' nedenfor for at læse referatet.

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Sager siden sidst
4. Nyt fra udvalgene
5. Leder til Mårslet Bladet
6. Nyt fra FU til Mårslet Bladet
7. Regnskab - Fællesråd og Bladet
8. Nyt til web
9. Eventuelt

link