Hvad mener du om Oddervej?
21/10/2015

Giv kommunen din mening om forsøget med ombygning af Oddervej.

Forsøget med ombygning af Oddervej i Skåde skal evalueres, og derfor vil Teknik og Miljø gerne høre om dine oplevelser med forsøget, såvel positive som negative.

Formålet med forsøget har været at øge fremkommeligheden på Oddervej, oplyser Trafik og Miljø. Det er sket ved at etablere to spor på strækningen fra Hørretvej til Ringvej Syd, i retning mod Aarhus. Samtidig er Brunbakkevej blevet lukket ved Oddervej, og ved Sandmosevej er der etableret højre ind højre ud.

Teknik og Miljø har i forsøgsperioden gennemført en række målinger, i form af eksempelvis tællinger og filmoptagelser. De viser, at fremkommeligheden er øget væsentligt på Oddervej, men også at der er en række udfordringer. Det er for eksempel i forhold til at komme ud på Oddervej og i forhold til at krydse Oddervej.

For at gøre evalueringen så komplet som muligt vil Teknik og Miljø gerne have brugernes og naboernes oplevelser og erfaringer med forsøget. Hvad er godt, og hvilke udfordringer og problemer har projektet affødt?

Du har mulighed for at give din mening til kende i perioden 19/10 8/11 (uge 43-45).

Herefter vil Teknik og Miljø gennemgå materialet og inddrage det i den samlede evaluering af projektet og i udarbejdelsen af et forslag til en permanent løsning.

Evalueringen af forsøget og et forslag til permanent løsning skal være færdig ved årsskiftet. Herefter fremsendes en indstilling til Byrådet, som forventes behandlet i februar 2016.

Det er en del af byrådsbeslutningen om forsøgsombygningen af Oddervej, at de midlertidige forhold på Oddervej opretholdes, indtil Byrådet har truffet beslutning om den ønskede, permanente løsning og indtil denne efterfølgende etableres.

Læs mere og skriv din mening via dette

link