Referat fra FU møde
27/11/2015

Klik på 'link' nedenfor for at læse referatet.

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden - flere punkter?
3. Sager/henvendelser siden sidst. Bl.a.
- Rundsendt mail
- Indkaldelse af emner til fællesrådsseminar
4. Kort evaluering af borger-mødet i Testrup den 9. nov.
5. Nyt fra udvalgene - stiudvalget - miljøudvalget - ...
6A. Ansøgning til kommunen vedr. tilskud til Fællesrådet
6B. Regnskab - Fællesråd og Blad
6C. Leder til næste nummer af Mårslet Bladet
7. Generalforsamling den 23. februar
8. Eventuelt

link