Referat fra FU møde
12/4/2016

Klik på 'link' nedenfor for at læse referatet.

Dagsorden:
1. Aktuelle henvendelser fra byen/aktiviteter
a. Gennemgang af indkomne mails til FU. Herunder:
i. Stilaugets ansøgning om tilskud
ii. Andre?
b. Aktiviteter siden sidst:
i. Indvielse af spejderhuset
ii. Andre?
2. Helhedsplanen
a. Forberedelse af mødet 19. april på Testrup Højskole om Helhedsplanen
b. Har der været reaktioner på referatet samt omtale i Mårsletbladet?
c. Hvordan kan vi skabe opmærksomhed omkring arrangement? F.eks. plakater udvalgte steder i byen, på nettet osv.
d. Detaljeret planlægning af mødet 19. april: Forberedelse, præsentation, emner, gruppearbejde og opsamling
e. Kommentarer til vedhæftede udkast til en leder til Mårsletbladet
3. Beslutningsprocesser
a. Efterbehandling på forløbet omkring rådmandens henvendelse omkring trafikforsøgsordning
4. Mårsletbladet
a. Er der udeståender til næste udgave?
5. Kommende aktiviteter
6. Evt.

link