Referat fra FU møde
20/5/2016

Klik på 'link' nedenfor for at læse referatet.

Dagsorden:
1. Åbent møde, Aktuelle henvendelser fra byen/aktiviteter
2. Helhedsplanen:
Kort referat fra "efterbehandlingsmødet"
Hvordan kommer vi videre med det indsamlede materiale?
Planlægning af næste møde: Dato, stedforberedelse, præsentation, emner, metode
3. Hvordan håndterer vi "den løftede pegefinger"?
4. Mårsletbladet - er der udeståender til næste udgave?
Vi skal blandt andet huske at rette mailadresser i bladet, så den fælles bestyrelsesmail kommer i anvendelse.
5. Kommende aktiviteter
Mødeindkaldelser elektronisk?
6. Evt.

Bilaget vedr. Helhedsplanen findes her: link

link