Referat fra FU møde
22/6/2016

Klik på 'link' nedenfor for at læse referatet.

Dagsorden:
1. Åbent formøde: Vi forventer besøg fra Stilauget
2. Øvrige henvendelser og sager siden sidst
Herunder kaffemødet med rådmand Kristian Würtz
Input til helhedsplanen bl.a. via FU mail
3. Planlægning af møder om Helhedsplanen
Datoer og indhold for borgermøde
Ditto for debatmøde med kommunen
Forberedelse af temaer og materialer
Lokaler mm
4. Kontrol af FU fællesmail
5. Mårslet bladet
Ledere
Varsling af møder
Rettelse af mailadresser
mm
6. Kommende aktiviteter
7. Evt.

link