Referat fra FU møde
23/9/2016

Klik på 'link' nedenfor for at læse referatet.

Dagsorden:
1. Åbent formøde: Vi forventer besøg fra Gibernakkerne, Toppen og Stilauget
2. Øvrige henvendelser og sager siden sidst
- 2.1. Opsamling på møde med Aarhus Kommune og forslagsstillere
- 2.2 - Andre?
3. Planlægning af møder om Helhedsplanen
- 3.1. ny dato og indhold for borgermøde
- 3.2. forberedelse af debatmøde med kommunen
- 3.3. forberedelse af udkast til helhedsplan
- 3.4. forberedelse af møde med Brugsens bestyrelse
4. Mårslet bladet
- 4.1. Drøftelse af fremtidig besætning
5. Evt.

link