Referat fra FU møde
31/10/2016

Klik på 'link' nedenfor for at læse referatet.

Dagsorden:

1.Henvendelser og sager siden sidst, herunder,
- Sti i Byparken
- Genetablering af Hovstien
- Er der interesserede i at drive Mårsletbladet videre
2. Opsamling på mødet med Brugsens bestyrelse
3. Drøftelse af udkast til Helhedsplan - og i forlængelse af debatten om det: Hvad skal vi arbejde videre med på arbejdsmødet d. 31. oktober?
4. Drøftelse af høringsproces for Helhedsplanen
5. Planlægning af borgermødet 3. november
6. Evt.

link